Co pěkného si klienti myslí o agenturách

Na začátku byla prostá zvědavost a nápad podnícený výzkumem, mapující přínos značek pro spotřebitele. Jeden z výsledků studie ukazuje, že lidé zkrátka přemýšlí o i velkých a silných značkách velmi málo. Oslím můstkem jsme se pak dostali k přínosu agentur pro značky.

Marketingových agentur na trhu působí celá řada a nabídek ke spolupráci musí zástupci jednotlivých značek dostávat nepočítaně. Napadlo nás ověřit, jak se na úsilí agentur vůbec dívají a kde vnímají přidanou hodnotu spolupráce. Výsledky vám přinášíme zde ↓