Série obchodních center pod hlavičkou CPI PG znovuotevírá svá centra po celé České republice. Zákazníci za sebou mají týdny omezení, izolace a strachu. Grizzlink k této událostí připraví podpůrnou kampaň. Ta je kvůli těžko předvídatelnému vývoji situace a změnám v harmonogramu postupného rozvolňování realizována během 10 dní.

10

kampaní pro 10 OC
do 10 dní

6,3mil.

Součet dosahů všech OC (nejedná se o celkový unikátní dosah)

250tisíc

Počet prokliků

Nejrelevantnějším prvkem výzkumu pro plánování kampaně bylo rozdělení návštěvníků dle nákupní mise. Vzhledem k situaci v zemi se jednalo zejména o samotný výhodný nákup, než o relax s rodinou nebo přáteli.

Výzkum probíhal ve třech fázích. Tou první je kvalitativní výzkum s cílem explorace, mapování a příprava atributů vstupujících do segmentace. Tato část probíhala formou tří diskusních skupin po osmi účastnících. Výstupem byly definice jednotlivých nákupních misí, které se následně verifikovaly v kvantitativních fázích projektu. Ty sestávaly v první řadě z online dotazování na robustním vzorku 10 000 respondentů s cílem mapování návštěvnosti a oblíbenosti jednotlivých obchodních center. Poslední fází poté byl podrobný popis nákupního chování 1 500 návštěvníků obchodních center.

Důležitým prvkem kreativního řešení bylo zmírnit obavy návštěvníků o bezpečí vzhledem k pandemické situaci. Hlavními tématy tedy bylo bezpečí při nákupu a slevy. Z toho pramení osobní přístup k zákazníkům viditelný především v copy, kde je komunikována nejen slevová nabídka, ale i starostlivost, podpora a péče o zákazníka.

V první fázi kampaně, tedy přípravě zákazníků na plánované znovuotevření centra, bylo využito zejména digitálních médií. V hlavní části, již po samotném otevření, se zužitkovaly všechny dostupné kanály včetně out-of-home reklamy. Kampaň primárně cílila na zásah co největšího, ale relevantního počtu lidí tak, aby jim byla předána informace o otevření center, jejich bezpečnosti a akcích jednotlivých nájemců.

„Prodejny mimo obchodní centra měly určitý náskok a potřebovali jsme proto dát zákazníkům vědět, že jsme zpět, je u nás bezpečno a že si pro ně značky připravily spoustu akcí a slev“. 

Michal Kratochvíl
Manažer marketingu obchodních center v CPI Property Group

Další projekty