Společnost funguje jako zprostředkovatel finančních produktů. Naším úkolem bylo zajistit nábor nových zaměstnanců a podpořit růst společnosti, ale i představit PFS jako inovátora ve finančně poradenském sektoru.

PFS prostřednictvím vlastního inovativního obchodního systému posouvají svůj obor nad rámec běžného poradenství. Díky tomu mají poradci jednodušší práci, ale zároveň společnost vymezuje vůči konkurenci, která ve velké většině moderní technologie nevyužívá.

Zároveň jsme však stáli před faktem, že finanční poradenství má pošramocenou pověst jak z pohledu samotného oboru, tak z pohledu lidí, kteří v něm pracují. Obor si s sebou nese zátěž v podobě medializovaných kauz z posledních let a osobní zkušenosti části veřejnosti s poradci bez vzdělání a zkušeností motivovaných pouze svou provizí. Situace ve finančním poradenství se však mění a profesionalizace poradců pomáhá celému odvětví. PFS je mílovými kroky napřed a to jsme chtěli ukázat.

Chceme být provokativní a kontroverzní

Komunikujeme r/evoluční přístup i produkt. Lehce s nadsázkou ukazujeme současný stav trhu finančního poradenství a vymezujeme se vůči němu. Inspirujeme se filmem/knihou Vesmírná odysea. Kreativní řešení znázorňuje kontrast pokroku a inovace, jeho přínos, a provokativně naznačujeme, že vedle know-how PFS se klasický přístup zdá zaostalý.

Další projekty