vbloku patří mezi developerské projekty společnosti PSN. Naším úkolem bylo připravit kampaň na podporu prodeje bytových jednotek ryze prostřednictvím digitálních médií. Cílovou skupinu představovali mladí lidé s rodinou i bez, rodiče či prarodiče studentů, sami studenti.

Abychom představili nabízené bytové jednotky, získali leady a podpořili prodeje, provedli jsme nejprve rešerši cílové skupiny. Díky tomu jsme zjistili detaily o primární i sekundární cílové skupině a jak na ně cílit. Následně jsme přistoupili k tvorbě kreativního konceptu. V něm jsme vyzdvihli benefity vlastního bydlení, ale také přímo projektu vbloku, jenž nabízí svým obyvatelům celou řadu požitků, zážitků a zábavy plynoucí z života v komunitě. Kampaň jako celek jsme pojali předně výkonnostně.

Oslovili jsme 65 tisíc unikátních uživatelů. Na uživatele jsme cílili na základě jejich zájmů, využili jsme lookalikes z retargetingových publik a návštěvníkům webu jsme vbloku připomínali retargetingem. Zabezpečili jsme dostatek poptávek pro budoucí úspěšné vyprodání projektu.

Další projekty