Vyvolat touhu poznat školu blíže, nalákat mladé uchazeče, budoucí vědce, k návštěvě Dnů otevřených dveří a k podání přihlášek, to bylo cílem kampaně VŠCHT Praha.

Naše spolupráce s VŠCHT započala před dvěma lety tvorbou strategie, kterou jsme pro školu zpracovávali. Kampaň tak měla ideální základ, což se projevilo jak při procesu tvorby, tak na konečném výsledku. Pro úspěch jsme koncept nakonec rozvíjeli v několika dalších fázích a z původně požadovaného jednorázového řešení se stala komunikační linka pro několik dalších období.

Chemie je základem studia na VŠCHT Praha a její studenti mají velmi pestré možnosti výběru konkrétního zaměření a následné skvělé budoucí uplatnění. Studium zde je o nekonečné touze poznávat a objevovat, proto jsme i samotnou školu chtěli prezentovat více ze široka a atraktivně pro potencionální uchazeče. Cílili jsme na přirozeně zvídavé mladé ve věku 15+. Inspirací nám proto byl oblíbený seriál a fakt, že chemie je základní esencí existence na této planetě.

Výsledkem jsou Super Things, které zažijete nejen během studia, ale i po něm. Kreativní zpracování prošlo menším testováním v rámci VŠCHT Praha a feedback ze strany cílové skupiny byl také velmi pozitivní. Super Things jsme provázali jak v aktivační komunikaci na studenty 4. ročníků s cílem návštěvy Dnů otevřených dveří a následně podání přihlášek, tak k brandové komunikaci cílené na mladší ročníky (1. – 3. stupeň).

Dny otevřených dveří se nám podařilo naplnit lépe než loni a v počtu podaných přihlášek se nám podařilo zvrátit klesající trend.

Další projekty